Werken bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

BIJ VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND HEB JE IMPACT!

Bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) werken ruim 225 beroepsmedewerkers en 500 brandweervrijwilligers in een operationele organisatie aan veiligheid.  Dit doen wij voor de inwoners van Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Samen met collega’s van politie, gemeenten en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Samen voor veilig!

Naast het bestrijden van incidenten, bijvoorbeeld het blussen van branden en het verlenen van hulp bij ongevallen, houden we ons bezig met risico- en crisisbeheersing. Wij brengen risico’s in onze regio in kaart en bereiden ons voor op mogelijke rampen en crises. Dit doen we door samen met onze partners plannen te maken en te trainen en oefenen.  

Je draagt bij aan de veiligheid van de inwoners van Zaanstreek-Waterland. Je impact is dus groot! In welke functie je ook werkzaam bent.

Waar en wanneer je werkt, bepaal je voor een groot deel zelf. Bij VrZW krijg je veel vrijheid. Behalve dan in ‘warme’ functies waarbij je uitrukt naar incidenten of piket draait.

Wat kunnen we jou bieden?  

We bieden een goed salaris, een 36-urige werkweek, een uitstekende pensioenvoorziening en een individueel keuze budget (17,05% van het salaris). Dit kun je naar eigen inzicht te besteden. Bijvoorbeeld aan een opleiding, extra vakantiedagen of je vakantie. En hoe zit dat dan met je ontwikkeling vraag je je wellicht af? Ook dat is goed geregeld. Bij VrZW krijg je de kans om jouw ontwikkeling verder vorm te geven. 

Midden in de samenleving

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland staat midden in de samenleving. Daarom zetten wij in op meer diversiteit binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. We werken hard aan een open cultuur met ruimte voor divers talent. Voor ons is diversiteit meer dan alleen het verschil tussen man en vrouw. Diversiteit zit ook in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en de manier van denken. Ons streven is dat onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving met al haar verschillen. 

Vacatures

Informatiemanager CoPI
Multi
  • Zaandam, Nederland
Informatiemanagers ROT
Multi
  • Zaandam, Nederland
Vrijwilligers 2021 data nog onbekend
Personeelszaken
  • Zaandam, Nederland

Ria Logtenberg

Teamleider GHOR bureau

Als kwartiermaker GHOR van Zaanstreek-Waterland richt ik een GHOR-bureau op. De GHOR is de organisatie binnen de veiligheidsregio die de ramp- en crisisbestrijding voorbereidt samen met de ziekenhuizen, ambulance en GGD. Daarnaast adviseren we, bijvoorbeeld over grootschalige evenementen. We hebben veel overleg met zorginstellingen en natuurlijk ook met de multidisciplinaire partners als de brandweer, gemeente en politie. Er komen 6 mensen in dienst. Zij krijgen op termijn ook een functie in de crisisstructuur. Als het team gestart is, zal ik de teamleider worden. En dan zullen we ons gaan richten op de GHOR taken. Momenteel bereid ik een inwerkprogramma voor.

Welkom en gesteund

Hiervoor werkte ik bij het GHOR-bureau van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland als beleidsmedewerker. Dit bureau werkte ook voor de buurregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Doordat de meldkamerstructuur wijzigt, werd besloten de twee regio’s te ontvlechten. Omdat ik al bekend ben met VrZW, ken ik ook al de lijntjes en weet ik welke zaken er spelen. Dat helpt me enorm in mijn nieuwe functie.

Alle mensen zijn heel aardig. Iedereen denkt mee – en vaak denken mensen ook al vooruit. Ik voel me daardoor enorm welkom en gesteund.

Vakbekwame professionals paraat

Als het bureau “up and running” is, dan zullen onze partners vast wel merken dat de GHOR letterlijk dichterbij is gekomen. We onderhouden intensiever contact en houden meer rekening met wensen van onze partners, bijvoorbeeld bij scenario’s waarop we ons samen voorbereiden. Verder willen we dezelfde kwaliteit leveren als GHOR Amsterdam-Amstelland in de warme fase: 24x7 vakbekwame professionals paraat in geval van ramp of crisis. 

Maarten den Arend

Teamleider Brandveilig Leven & Advies

Als teamleider brandveilig leven en advies houd ik mij bezig met de aansturing en ondersteuning van het team. Daarnaast neem ik deel aan verschillende projecten en vervul ik een operationele rol als Officier van Dienst brandweer. Het brede scala aan thema’s en onderwerpen maakt dat ik het een interessante en uitdagende baan vind. Werken met mensen en kijken naar mogelijkheden van ontwikkeling op persoons- en inhoudsniveau zorgen voor afwisseling en vragen een flexibele houding. Echt iets wat mij op het lijf geschreven is.

Ontwikkeling

Bij VrZW heb ik op persoonlijk vlak de ontwikkeling gemaakt van beleidsmedewerker naar teamleider in 2015. Sindsdien is er binnen risicobeheersing veel veranderd op het gebied van aansturing en taakverantwoordelijkheid. Stuk voor stuk onderwerpen waar ik met trots op terugkijk. Het leuke aan werken bij VrZW is de mogelijkheid om samen, zowel integraal als multidisciplinair, actief te zijn voor en met de inwoners van onze regio. Alles in het perspectief van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige(re) woon-, werk- en leefomgeving binnen onze regio.

Impact

De impact van mijn werk is divers. Ik ben veel ‘in beweging’ binnen de organisatie en kan zodoende mede zorg dragen voor afstemming en samenwerking tussen collega’s. Daarnaast is er nog de impact van het team op de samenleving, wij zijn namelijk verantwoordelijk voor: 

  • Advisering op verschillende terreinen (omgeving, bouwen, evenementen);
  • Voorlichting op het gebied van brandveiligheid en risicocommunicatie;
  • Voorbereiding op grootschalige wateroverlast en overstromingen
  • Verschillende thema’s, waaronder het veilig langduriger thuis wonen van senioren en de komst van de omgevingswet.

Al met al onderwerpen die impact hebben op het team, de organisatie en inwoners!

Roxanne de Vries

Vrijwillig brandweervrouw en administratief medewerker Onderhoud en Techniek

Ik ben sinds 2016 in dienst als administratief medewerker bij het team Onderhoud & Techniek (O&T).

Ik werk achter de zogenoemde Front Office en de receptie. Bij de Front Office komen alle meldingen vanuit de 23 brandweerposten binnen die wij doorzetten naar de juiste plek. Daarnaast ben ik sinds 2012 vrijwilliger bij de post Purmerend. Daarvoor ben ik ook nog 4 jaar lang lid geweest van de jeugdbrandweer.

Ik ben in 2012 gestart met de opleiding Manschap A en heb dit diploma in 2014 behaald.Hierna ben ik mij verder gaan ontwikkelen. Inmiddels heb ik de volgende functies: Manschap A, Bedienaar hoogwerker, Oefenleider en Post Oefencoördinator. En op dit moment ben ik bezig met de opleiding tot chauffeur/pompbediener.

In mijn beroepsfunctie bij het team O&T ben ik redacteur geworden. Dat houdt in dat je nieuwsberichten maakt die via verschillende interne kanalen verspreid worden.  

Super interessant

Wat ik leuk vind aan het werken bij VrZW is dat ik bezig ben met brandweerzaken. Er zit een hele organisatie achter die brandweerwagen die je op de weg ziet rijden. Dat vind ik super interessant.

Verder vind ik het prettig dat ik in mijn functie met veel verschillende mensen samenwerk maar ook zelfstandige taken uitvoer.Ik zit ook achter de receptie en dat zorgt ervoor dat ik veel mensen zie en spreek en hierdoor de organisatie beter ben leren kennen. 

 Visitekaartje

Wat is de impact van mijn werk? Als ik de meldingen niet doorzet die binnen komen blijven storingen staan, bestellingen liggen en dat heeft een grote invloed op de collega’s (zowel beroeps als vrijwilligers). En als ik niet achter de receptie zit, wordt de telefoon niet aangenomen, geen poststukken meer ingeboekt, geen pakbonnen meer opgeslagen, geen sleutels meer uitgegeven, geen kantoorartikelen meer besteld en het bezoek niet meer netjes ontvangen.

Ik heb het gevoel dat ik in mijn functie bij de Front Office veel voor verschillende collega’s kan betekenen en het visitekaartje voor de organisatie ben.  

Erwin Lemmen

Bevelvoerder, vrijwillig brandweerman en medewerker opleiden en oefenen

Ik ben beroeps- en vrijwillige medewerker bij de uitrukdienst van de brandweer. Hier ben ik bevelvoerder, chauffeur en manschap. Daarnaast werk ik bij de afdeling Vakbekwaamheid. Hier ben ik onder andere instructeur werken op hoogte en geef ik les aan nieuwe manschappen.

In 2007 ben ik begonnen als manschap en in 2010 als medewerker oefencentrum. Hier begeleidde ik alle oefeningen die plaats vonden op het oefencentrum in Zaandam. Vanaf daar ben ik doorgegroeid naar mijn huidige functie als instructeur.

Elke dag is anders 

De diversiteit van het werk is vooral leuk, als instructeur kom ik alle huidige en nieuwe collega’s van de uitrukdienst tegen bij de instructiemomenten. Ook zijn de lessen nooit hetzelfde, de technieken en materialen waar wij mee werken blijven verbeteren.

Bij de uitrukdienst is elke dag anders. Er zijn dagen dat er geen meldingen zijn en er zijn dagen dat je de hele dag op straat bent. Dat onverwachte maakt het leuk. Zo kun je op vrijdag de hele dag zonder een melding uitkijken naar het weekend en een kwartier voor het einde van de dienst een melding krijgen waarmee je tot 10 uur ‘s avonds bezig bent.

Als instructeur heb je veel invloed op het kennen en kunnen van de collega’s. Wat jij uitdraagt is de basis voor veel collega’s. Het werk in de uitrukdienst kan veel impact hebben. Wat voor ons als brandweer een kleine moeite is, kan voor de burger van grote betekenis zijn!

Sharon Bakker

Manschap B en brandweerduiker als beroeps. Brandweervrijwilliger bij post Landsmeer

Ik ben Sharon Bakker en werk als manschap en brandweerduiker in de 24-uursdienst in Purmerend. Ook ben ik brandweervrijwilliger bij de post van Landsmeer. Als vrijwilliger heb ik met veel plezier de opleiding manschap gehaald. Dit beviel mij zo goed dat ik hier mijn werk van wilde maken. Die kans kreeg ik bij VrZW, in de 24-uursdienst van Purmerend. Ik heb hier al veel specialisaties mogen leren naast manschap.

Duiken  

Zo heb ik o.a. het diploma brandweerduiken gehaald. Dit is een apart specialisme. Je moet stevig in je schoenen staan en in jezelf vertrouwen om dit specialisme uit te kunnen voeren. Vanaf het moment dat je te water gaat, ben je op jezelf aangewezen. Maar je staat er natuurlijk niet alleen voor, op de kant staat de rest van het team. Bij een uitruk moet je de knop kunnen omzetten en je gedachten op scherp zetten. Maar het is fantastisch om als individu in zo’n team het verschil te maken.

Samenwerken 

Wat mij aantrekt in het werk is het samenwerken in een team ongeacht geaardheid, achtergrond, opleiding en wie je bent als mens. Dit is nog niet binnen alle korpsen zo. Maar ik denk dat we samen sterk zijn en dat juist de onderlinge verschillen ons team tot een succes maken. Iedereen is verschillend, heeft zijn eigen achtergrond en dus zijn of haar eigen kracht die waardevol kan zijn binnen de repressie. Als iedereen de slimste is, lukt het niet. Als iedereen de sterkste is, lukt het ook niet. Juist de mix van kwaliteiten, ervaringen en leeftijden maakt een team waardevol en krachtig. Het is wel zo dat je tegen een geintje moet kunnen. En tegen duidelijke woorden. Soms zijn we bij de brandweer best hard tegen elkaar. Maar op het moment dat het alarm gaat, staat er een team vol passie en kracht en doen we het samen! Dàt is voor mij de brandweer!