Werken bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

BIJ VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND HEB JE IMPACT!

Bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) werken ruim 225 beroepsmedewerkers en 500 brandweervrijwilligers in een operationele organisatie aan veiligheid.  Dit doen wij voor de inwoners van Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Samen met collega’s van politie, gemeenten en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Samen voor veilig!

Naast het bestrijden van incidenten, bijvoorbeeld het blussen van branden en het verlenen van hulp bij ongevallen, houden we ons bezig met risico- en crisisbeheersing. Wij brengen risico’s in onze regio in kaart en bereiden ons voor op mogelijke rampen en crises. Dit doen we door samen met onze partners plannen te maken en te trainen en oefenen.  

Je draagt bij aan de veiligheid van de inwoners van Zaanstreek-Waterland. Je impact is dus groot! In welke functie je ook werkzaam bent.

Waar en wanneer je werkt, bepaal je voor een groot deel zelf. Bij VrZW krijg je veel vrijheid. Behalve dan in ‘warme’ functies waarbij je uitrukt naar incidenten of piket draait.

Wat kunnen we jou bieden?  

We bieden een goed salaris, een 36-urige werkweek, een uitstekende pensioenvoorziening en een individueel keuze budget (17,05% van het salaris). Dit kun je naar eigen inzicht te besteden. Bijvoorbeeld aan een opleiding, extra vakantiedagen of je vakantie. En hoe zit dat dan met je ontwikkeling vraag je je wellicht af? Ook dat is goed geregeld. Bij VrZW krijg je de kans om jouw ontwikkeling verder vorm te geven. 

Midden in de samenleving

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland staat midden in de samenleving. Daarom zetten wij in op meer diversiteit binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. We werken hard aan een open cultuur met ruimte voor divers talent. Voor ons is diversiteit meer dan alleen het verschil tussen man en vrouw. Diversiteit zit ook in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en de manier van denken. Ons streven is dat onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving met al haar verschillen. 

Vacatures

Oefencoördinator Operationele leiding B
Vakbekwaamheid & Kennis
  • Zaandam, Nederland

Maak kennis met

collega's van VRZW

Ronald van de Velde
Coördinator PPMO/JFT, medewerker opleiden en oefenen
Dhiraj Soekhoe
Bevelvoerder 24-uursdienst en duiker
Ria Logtenberg
Teamleider GHOR
Maarten den Arend
Teamleider crisisbeheersing en HoVD
Roxanne de Vries
Medewerker Toezicht en manschap
Erwin Lemmen
Postcoördinator en medewerker opleiden en oefenen
Rian Schanzleh-Beudeker
Manschap en duiker
Rowan Top
Adviseur arbeidsveiligheid

Ronald van de Velde

Coördinator PPMO/JFT, medewerker opleiden en oefenenaar we voor staan

Jeugdbrandweer
Op veertienjarige leeftijd startte mijn brandweerloopbaan bij de jeugdbrandweer van Brandweer Zaanstad. Daar zijn wij met de jeugdploeg zelfs nog Nederlands kampioen geworden.

Vrijwilliger
In 1986 begon ik als vrijwilliger bij de “Grote” brandweer op het oude Kalf, Kring 8. Voor uitrukken kreeg ik altijd vrij van mijn werkgever Duyvis machinefabriek, waar ik als persenmonteur de hele wereld over reisde. Via verschillende opleidingen ben ik doorgestroomd naar bevelvoerder en opgeleid tot brandweerduiker in de eerste groep duikers in Zaanstad. Als kazernecommandant heb ik zowel Kring 8 mogen leiden, als de vrijwilligerspost Prins Bernhardplein vanaf 2011.

Beroeps
In 1996 werd ik naast vrijwilliger ook beroeps. Eerst bij de Brandweer Amsterdam als brandwacht, chauffeur en Kazerne instructeur. Daarna vanaf 2009 in de nieuw opgerichte 24-uursdienst van de Brandweer Purmerend als bevelvoerder en beheersmatig als medewerker opleiden en oefenen.

Doorgroeimogelijkheden
Binnen de brandweer is er een hele diversiteit aan opleidingen. Zo ben ik opgeleid tot brandmeester, brandweerduiker oude en nieuwe stijl, instructeur CFBT Level 1, instructeur algemeen, gaspakdrager, preventie controlefunctionaris, chauffeur groot, pompbediener, duikploegleider, MAD A en duikinstructeur, oefenleider, testleider PPMO/JFT, instructeur terrorisme gevolgbestrijding.

Tweede loopbaan
Maar als brandweerman weet je dat je repressieve tijd slechts een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. In het kader van 2e loopbaan ben ik daarom op 52 jarige leeftijd uit de repressieve dienst gestapt en sinds 1 april 2020 werkzaam als Coördinator PPMO/JFT.

PPMO team
Het PPMO team test collega’s op hun fysieke gesteldheid. Tot mijn taken behoren het plannen van testen, verzorgen van de registratie, het regelen van PPMO en JFT testdagen/avonden. Maar ook de innovatie van systemen en alle bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de repressieve dienst gezond en sterk te houden.

En nog steeds doe ik dit met heel veel plezier en overgave!

 

Dhiraj Soekhoe

Bevelvoerder 24-uursdienst / duiker

Bevelvoerder
Als bevelvoerder ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van mensen en middelen bij verschillende typen incidenten. Tevens mag ik samen met een collega-bevelvoerder leiding geven aan een ploeg bestaande uit 7 personen.

Vrijwilliger/duiker Brandweer Purmerend
In 2010 ben ik begonnen als vrijwilliger bij de Brandweer Purmerend. Na het afronden van de manschappenopleiding, werd mij vrij snel gevraagd om ook de duikopleiding te behalen. In 2011 heb ik deze met succes afgerond.

Beroeps Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Daarna ging het hard qua brandweerontwikkeling. Zo werd ik in 2014 aangenomen als brandweerman/duiker in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Daar heb ik 5 jaar gewerkt op de post Schiedam en heb ik ontzettend veel geleerd en meegemaakt. Intussen heb ik nog veel verschillende leuke brandweeropleidingen mogen doen o.a. duikploegleider, schipper brandweervaartuig, Instructeur, duikinstructeur (io).

Beroeps Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Toen ik in 2019 de mogelijkheid zag om de overstap te maken naar de VRZW als beroeps bevelvoerder/duiker, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Met als beheersmatige functie, medewerker vakbekwaamheid is elke werkdag een feest. Met trots kan ik zeggen dat wij het leukste team hebben😊. Ons team is verantwoordelijk voor het zowel vakbekwaam blijven als worden van alle repressieve collega’s van de VrZW, als instructeur brand mag ik hieraan bijdragen.

Een tweede thuis
Het brandweervak is een prachtig beroep: samen met je ploeg de strijd aangaan als de bel gaat, lief en leed delen en ‘s avonds samen ontspannen. De kazerne voelt net een tweede thuis met brandweerfamilie.

Ria Logtenberg

Teamleider GHOR bureau

GHOR
Als kwartiermaker GHOR van Zaanstreek-Waterland richt ik een GHOR-bureau op. De GHOR is de organisatie binnen de veiligheidsregio die de ramp- en crisisbestrijding voorbereidt samen met de ziekenhuizen, ambulance en GGD. Daarnaast adviseren we, bijvoorbeeld over grootschalige evenementen. We hebben veel overleg met zorginstellingen en natuurlijk ook met de multidisciplinaire partners als de brandweer, gemeente en politie. Er komen 6 mensen in dienst. Zij krijgen op termijn ook een functie in de crisisstructuur. Als het team gestart is, zal ik de teamleider worden. En dan zullen we ons gaan richten op de GHOR taken. Momenteel bereid ik een inwerkprogramma voor.

Welkom en gesteund
Hiervoor werkte ik bij het GHOR-bureau van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland als beleidsmedewerker. Dit bureau werkte ook voor de buurregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Doordat de meldkamerstructuur wijzigt, werd besloten de twee regio’s te ontvlechten. Omdat ik al bekend ben met VrZW, ken ik ook al de lijntjes en weet ik welke zaken er spelen. Dat helpt me enorm in mijn nieuwe functie.

Alle mensen zijn heel aardig. Iedereen denkt mee – en vaak denken mensen ook al vooruit. Ik voel me daardoor enorm welkom en gesteund.

Vakbekwame professionals paraat
Als het bureau “up and running” is, dan zullen onze partners vast wel merken dat de GHOR letterlijk dichterbij is gekomen. We onderhouden intensiever contact en houden meer rekening met wensen van onze partners, bijvoorbeeld bij scenario’s waarop we ons samen voorbereiden. Verder willen we dezelfde kwaliteit leveren als GHOR Amsterdam-Amstelland in de warme fase: 24x7 vakbekwame professionals paraat in geval van ramp of crisis. 

Rowan Top

Adviseur arbeidsveiligheid

Als adviseur arbeidsveiligheid houd ik mij bezig met de diverse onderwerpen die rondom arbeidsveiligheid spelen. Je kunt hierbij denken aan het opstellen van risico inventarisaties en evaluaties, het opstellen van protocollen, het arbobeleid evalueren en het doen, of aansturen van meldingsonderzoeken wanneer er een (bijna) ongeval heeft plaatsgevonden. 

Samen voor veilig
Wat mij drijft is dat ik een bijdrage mag leveren dat medewerkers iedere dag weer veilig en gezond thuiskomen. Ik noem het bewust een bijdrage, omdat ik dit samen doe met de diverse (preventie)medewerkers en leidinggevenden. Iedereen heeft een rol op het gebied van veilig en gezond werken. Het onderwerp komt door de hele organisatie steeds meer op de kaart bij de verschillende afdelingen. Het is onwijs mooi om een bijdrage te mogen leveren aan die ontwikkeling.

Ontwikkeling
Vanaf maart 2019 werk ik bij VrZW. Ik een korte tijd heb ik de kans gekregen om diverse trainingen, cursussen en opleidingen te volgen. Denk hierbij aan hoofd bedrijfshulpverlening, een training Bow Tie training (incidentonderzoek), maar ook bijvoorbeeld diverse communicatietrainingen. Binnenkort start ik met de opleiding Hogere Veiligheidskunde. Deze opleiding gaat er (hopelijk) aan bijdragen dat ik nog beter word in mijn werk. Ik ben blij dat VrZW mij goed ondersteunt in mijn ontwikkeling.

Werken bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Je kunt bij VrZW (bijna) altijd bij iedereen binnenstappen. De warmte binnen deze organisatie is echt uniek. Ik heb bijvoorbeeld niet het gevoel, dat ik mij extra moet bewijzen omdat ik relatief jong ben in deze organisatie (27). De medewerkers en leidinggevenden hebben gewoon respect voor wie je bent.

 

Maarten den Arend

Teamleider Brandveilig Leven & Advies

Als teamleider brandveilig leven en advies houd ik mij bezig met de aansturing en ondersteuning van het team. Daarnaast neem ik deel aan verschillende projecten en vervul ik een operationele rol als Officier van Dienst brandweer. Het brede scala aan thema’s en onderwerpen maakt dat ik het een interessante en uitdagende baan vind. Werken met mensen en kijken naar mogelijkheden van ontwikkeling op persoons- en inhoudsniveau zorgen voor afwisseling en vragen een flexibele houding. Echt iets wat mij op het lijf geschreven is.

Ontwikkeling
Bij VrZW heb ik op persoonlijk vlak de ontwikkeling gemaakt van beleidsmedewerker naar teamleider in 2015. Sindsdien is er binnen risicobeheersing veel veranderd op het gebied van aansturing en taakverantwoordelijkheid. Stuk voor stuk onderwerpen waar ik met trots op terugkijk. Het leuke aan werken bij VrZW is de mogelijkheid om samen, zowel integraal als multidisciplinair, actief te zijn voor en met de inwoners van onze regio. Alles in het perspectief van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige(re) woon-, werk- en leefomgeving binnen onze regio.

Impact
De impact van mijn werk is divers. Ik ben veel ‘in beweging’ binnen de organisatie en kan zodoende mede zorg dragen voor afstemming en samenwerking tussen collega’s. Daarnaast is er nog de impact van het team op de samenleving, wij zijn namelijk verantwoordelijk voor: 

  • Advisering op verschillende terreinen (omgeving, bouwen, evenementen);
  • Voorlichting op het gebied van brandveiligheid en risicocommunicatie;
  • Voorbereiding op grootschalige wateroverlast en overstromingen
  • Verschillende thema’s, waaronder het veilig langduriger thuis wonen van senioren en de komst van de omgevingswet.

Al met al onderwerpen die impact hebben op het team, de organisatie en inwoners!

Roxanne de Vries

Vrijwillig brandweervrouw en administratief medewerker Onderhoud en Techniek

Veelzijdige loopbaan
Sinds 2016 ben in dienst als administratief medewerker bij het team Onderhoud & Techniek (O&T). Ik werk achter de zogenoemde Front Office en de receptie. Bij de Front Office komen alle meldingen vanuit de 23 brandweerposten binnen die wij doorzetten naar de juiste plek. 

Daarnaast ben ik sinds 2012 vrijwilliger bij de post Purmerend. Daarvoor ben ik ook nog 4 jaar lang lid geweest van de jeugdbrandweer.

Ontwikkeling
Ik ben in 2012 gestart met de opleiding Manschap A en heb dit diploma in 2014 behaald. Hierna ben ik mij verder gaan ontwikkelen. Inmiddels heb ik de volgende functies: Manschap A, Bedienaar hoogwerker, Oefenleider en Post Oefencoördinator. En op dit moment ben ik bezig met de opleiding tot chauffeur/pompbediener.

In mijn beroepsfunctie bij het team O&T ben ik redacteur geworden. Dat houdt in dat je nieuwsberichten maakt die via verschillende interne kanalen verspreid worden.  

Super interessant
Wat ik leuk vind aan het werken bij VrZW is dat ik bezig ben met brandweerzaken. Er zit een hele organisatie achter die brandweerwagen die je op de weg ziet rijden. Dat vind ik super interessant.

Verder vind ik het prettig dat ik in mijn functie met veel verschillende mensen samenwerk maar ook zelfstandige taken uitvoer. Ik zit ook achter de receptie en dat zorgt ervoor dat ik veel mensen zie en spreek en hierdoor de organisatie beter ben leren kennen. 

Visitekaartje
Wat is de impact van mijn werk? Als ik de meldingen niet doorzet die binnen komen blijven storingen staan, bestellingen liggen en dat heeft een grote invloed op de collega’s (zowel beroeps als vrijwilligers). En als ik niet achter de receptie zit, wordt de telefoon niet aangenomen, geen poststukken meer ingeboekt, geen pakbonnen meer opgeslagen, geen sleutels meer uitgegeven, geen kantoorartikelen meer besteld en het bezoek niet meer netjes ontvangen.

Ik heb het gevoel dat ik in mijn functie bij de Front Office veel voor verschillende collega’s kan betekenen en het visitekaartje voor de organisatie ben.  

Erwin Lemmen

Bevelvoerder, vrijwillig brandweerman en medewerker opleiden en oefenen

Ik ben beroeps- en vrijwillige medewerker bij de uitrukdienst van de brandweer. Hier ben ik bevelvoerder, chauffeur en manschap. Daarnaast werk ik bij de afdeling Vakbekwaamheid. Hier ben ik onder andere instructeur werken op hoogte en geef ik les aan nieuwe manschappen.

In 2007 ben ik begonnen als manschap en in 2010 als medewerker oefencentrum. Hier begeleidde ik alle oefeningen die plaats vonden op het oefencentrum in Zaandam. Vanaf daar ben ik doorgegroeid naar mijn huidige functie als instructeur.

Elke dag is anders 

De diversiteit van het werk is vooral leuk, als instructeur kom ik alle huidige en nieuwe collega’s van de uitrukdienst tegen bij de instructiemomenten. Ook zijn de lessen nooit hetzelfde, de technieken en materialen waar wij mee werken blijven verbeteren.

Bij de uitrukdienst is elke dag anders. Er zijn dagen dat er geen meldingen zijn en er zijn dagen dat je de hele dag op straat bent. Dat onverwachte maakt het leuk. Zo kun je op vrijdag de hele dag zonder een melding uitkijken naar het weekend en een kwartier voor het einde van de dienst een melding krijgen waarmee je tot 10 uur ‘s avonds bezig bent.

Als instructeur heb je veel invloed op het kennen en kunnen van de collega’s. Wat jij uitdraagt is de basis voor veel collega’s. Het werk in de uitrukdienst kan veel impact hebben. Wat voor ons als brandweer een kleine moeite is, kan voor de burger van grote betekenis zijn!

Rian Schanzleh - Beudeker

Manschap en brandweerduiker

Ontwikkeling
In 2003 ben ik bij de brandweer begonnen als vrijwilliger. Het brandweervak heeft altijd mijn interesse gehad, en zo ben ik in 2019 als beroeps begonnen bij de dagdienst in Zaandam. Daar kreeg ik ook de mogelijkheid om door te ontwikkelen. Naast manschap ben ik nu duiker, chauffeur duikwagen en redvoertuigbedienaar.

Duiken vak apart
Het duiken is wel een apart stukje brandweer. Onder water werkt de duiker doorgaans alleen. Je behoort natuurlijk wel tot een duikploeg, dus helemaal alleen sta je niet!

Redvoertuig
Ook het redvoertuig is bijzonder. Om met zo’n groot voertuig met zo veel techniek iemand van hoogte op de grond krijgen geeft een goed gevoel.

Ik heb veel plezier en lol in mijn werk. Maar ook met het team! Zodra we eruit gaan sta je er met elkaar om de mensen te helpen.

Beheerstaken
Naast de uitruk houd ik mij beheersmatig bezig met de kleding van onze medewerkers. Schone bluskleding, nieuwe t-shirts, of sokken, het komt allemaal voorbij. De vuile bluskleding sturen we naar de wasserij. Nieuwe collega’s komen bij ons langs om kleding aan te meten. Maar ook als er een nieuw type bluspak komt, of nieuwe kazernekleding. Dan moeten alle collega’s bij ons komen om te passen en aan te meten. 

Zo zie en spreek je veel mensen zowel uit de vrijwilligheid als van de beroepskant.